Silnoproud

/
/
Silnoproud

Instalace hromosvodu

Jedná se o pasivní ochranu, kdy zakopeme do země zemnící pás, ke kterému se přizemní potřebné části budovy. Pokud se při stavbě na hromosvod zapomnělo, pak se do země zarazí cca 1,5m dlouhé zemnící tyče, které vytvoří dostatečný kontakt se zemí a propojí se s hromosvodem na střeše. Blesk se takto svede do země přes zemnící drát.

Provádíme následující práce:

 • montáž hromosvodů
 • kontrolu hromosvodů
 • revize hromosvodů
 • opravy hromosvodů

Působíme převážně v oblasti hl. města Prahy a okolí, Středočeský kraj.

Revize elektroinstalací, hromosvodů a zařízení

Provádíme výchozí, pravidelné a mimořádné revize vyhrazených elektrických zařízení, včetně:

 • revize elektrických zařízení nízkého napětí (do 1000V střídavých a 1500V stejnosměrných) v prostorech bez nebezpečí výbuchu
 • revize elektroinstalací rodinných domů, bytů, průmyslových objektů, škol, kancelářských budov, úřadů, skladů a výrobních hal
 • revize elektrických přípojek nízkého napětí
 • revize staveništních rozvaděčů a prozatímních elektrických zařízení na stavbách a demolicích
 • revize systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosvodů)
 • revize EZS a EPS, kdy zkontrolujeme funkčnost celého systému

V souvislosti s elektro revizní činností:

 • odstraňujeme závady zjištěné při revizích elektrických zařízení, elektroinstalací, hromosvodů, elektro nářadí a spotřebičů.

Dále poskytujeme:

 • smluvní údržbu elektrických zařízení
 • poradenskou činnost v oboru elektro
 • připojujeme elektrické spotřebiče, stroje a ostatní elektrická zařízení dle požadavku zákazníka.

Při provádění revizí dbáme na bezpečnost a zaměřujeme se na pečlivé provedení elektrorevize tak, aby Vaše elektrická zařízení byla skutečně zkontrolována.

Revize jsou vystavovány našimi smluvními revizními techniky, jež splňují zákonné podmínky pro revizní techniky.

Působíme převážně v oblasti hl. města Prahy a okolí, Středočeský kraj.

Instalace silnoproudých rozvodů

Zajišťujeme elektroinstalace v bytech, domech a firemních objektech.

Co je slaboproud?

Pokud hovoříme o slaboproudu, jedná se veškeré zařízení v bezpečném napětí do 72V. Mezi slaboproud řadíme např. rozvody EZS, EPS, datové a televizní rozvody, rozvody pro chytré řízení domácnosti.

Co je silnoproud?

Silnoproud zahrnuje zařízení s napětím nad 230V. Jedná se o rozvody zásuvek, instalace světel, ventilátorů, čerpadel a dalších zařízení, jež jsou připojená k elektrické síti.

Poskytujeme služby v následujícím rozsahu:

 • projektová činnost v oblasti elektroinstalací
 • instalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů
 • instalace, kontrola, revize a oprava hromosvodu
 • revize elektrických zařízení, instalací, elektrospotřebičů, hromosvodů

Servis je poskytován na základě společné dohody.

Působíme převážně v oblasti hl. města Prahy a okolí, Středočeský kraj.

Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud

Nabízíme:

 • instalace silnoproudých rozvodů
 • instalace slaboproudých rozvodů
 • revizi a instalací elektrických zařízení
 • montáž, kontrolu, revizi a opravu hromosvodu
 • smluvní údržbu elektrických zařízení
 • poradenskou činnost v oboru elektro
 • připojení elektrického spotřebiče, stroje a ostatní elektrická zařízení dle požadavku zákazníka

Působíme převážně v oblasti hl. města Prahy a okolí, Středočeský kraj.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na
Zeptejte se nás